Yrkesopplæringsnemnda 17. mars

17/03 2021 10:30 - 15:00
Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)
Skriv ut

Orientering

  • Elev-, lærling- og lærebedriftsundersøkelsen (ca. 20 min)

Saker til behandling

YN-1/21               Rullering av skoleruta - fram til og med skoleåret 2023/2024

YN-2/21               Tilbod som ikkje blir satt i gang, skoleåret 2021/2022

YN-3/21               Bruk av midlar til fag- og yrkesopplæring etter løyving frå Fylkestinget

YN-4/21               Årsrapport for Yrkesopplæringsnemnda 2020

YN-5/21               Kåring av Årets lærebedrift 2020
                             Ikkje offentleg: Offentleglova § 26, 2. ledd

RS-1/21                Retningslinjer for munnleg og munnleg-praktisk eksamen i Møre og
                              Romsdal fylkeskommune

RS-2/21                Orientering om søking til vidaregåande opplæring skoleåret 2021-2022

RS-3/21                Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane januar 2021

RS-4/21                Årsresultat 2020 - budsjettoppfølging

RS-5/21                Detaljbudsjett for 2021

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet