Utbyggingsutvalg for bygg og vegsaker 21. april

21/04 2021 10:00 - 13:00
Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 (digitalt møte)
Skriv ut

Saker til behandling:

UBV 9/21             K651 Spjelkavik Arena - status etter samspill skisseprosjekt

UBV 10/21          Retningslinjer for saksgang i fylkeskommunale byggeprosjekt på veg

UBV 11/21          Oppfølging av plan- og byggeprogrammet 2021/2022

UBV 12/21          Gjennomføringsplan skredsikring Ågothammaren

RS 3/21               Val av entrepriseform for bygging av ny Nerlandsøybru

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet.