Utbyggingsutvalet for bygg- og vegsaker 6. september

6/09 2021 09:30 - 15:44
Rom 103, fylkeshuset Molde
Skriv ut

Orienteringar:

Status vegprosjekt v/Marianne Nærø, prosjektleiar Nordøyvegen
Solenergi i fylkeskommunale bygg v/Bjørn Erik Hjellset, prosjektsjef

Saker til behandling:

UBV 26/21    Møteplan for utbyggingsutval for bygg og vegsaker 2022
UBV 27/21    K2002 Gjermundnes vgs - undervisningsfjøs, revidert funksjonsprogram
UBV 28/21    K2002 Gjermundnes vgs - undervisningsfjøs, styringsplan
UBV 29/21    K651 Spjelkavik Arena - prosjektstatus august 2021

RS 5/21            Budsjettoppfølging til og med juni 2021

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet