Samferdselsutvalet 4. - 5. mai

4/05 2021 10:00 - 5/05 15:00
Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 (digitalt møte)
Skriv ut

Orienteringar:

•             Status oppgradering av fylkesvegtunnelar v/ Ole Jan Tønnesen

•             Investeringsprogram for fylkesvegar v/ Ole Jan Tønnesen

•             Bestillingstransport v/ Konrad Lillevevang

•             Utviklingstrekk for samferdselsområdet v/ Hilde Johanne Svendsen og Janne Lønsethagen

Saker til behandling:

4. mai 2021

SA 28/21              Søknad om konsesjon for hurtigbåtrute på strekninga Ålesund - Stadt og sightseeingbåt i Ålesund

SA 29/21              Storfjordsambandet - beslutningspunkt B0 (behovsfase)

SA 30/21              Oppfølging av plan- og byggeprogrammet 2021/2022

SA 31/21              Gjennomføringsplan skredsikring Ågothammaren

SA 32/21              Søknad om fråvik - fv. 60 Ringstad bru i Stranda kommune

SA 33/21              Søknad om fråvik - vegbreidde - fv. 5878 Nerlandsøybrua i Herøy kommune

SA 34/21              Søknad om fråvik - fv. 65 Folla bru i Surnadal kommune

SA 35/21              Søknad om fråvik - rekkverk - fv. 63 Korsmyra-Indreeide

SA 36/21              TT - statusrapport - ekstraordinær kontroll

RS 11/21              Referat og revidert uttalelse fra Møte i Jernbaneforum Dovre og Raumabanen 25. mars 2021 kl. 14-16

RS 12/21              Endring av tal heimkøyringar etter undervisningslutt ved grunnskolar i Møre og Romsdal

RS 13/21              Tilsagn om tilskudd til generelt vedlikehold av fylkesveg (post 1320.65)

RS 14/21              Internasjonalt arbeid- Årsrapport 2020

RS 15/21              Presentations and minutes from webinar and group meeting in NSC Transport group 11 - 12 March

5. mai 2021

SA 37/21              Fylkesstrategi for samferdsel 2021-2024 - etter høyring

SA 38/21              Utviklingstrekk i samferdselssektoren 2022-2025

SA 39/21              Investeringsprogram for fylkesvegar 2022-2031

SA 40/21              Oppgradering av fylkesvegtunnelar

SA 41/21              Klassifisering av rasteplassar langs fylkesveg

SA 42/21              Retningslinjer for saksgang i fylkeskommunale byggeprosjekt på veg

SA 43/21              Todalsfjordprosjektet - orientering om vedtatt kommunedelplan og vidare framdrift

SA 44/21              Prinsipp for fylkeskommunal deltaking og finansiering av samferdselsforum

SA 45/21              Skyssreglement for grunnskole og vidaregåande skole i Møre og Romsdal - oppheving

SA 46/21              Bestillingstransport i Møre og Romsdal

SA 47/21              Etablering av nytt skysstilbod til/frå Store Kalvøy etter opninga av Nordøyvegen

SA 48/21              Godkjenning av ny selskapsavtale for Vigo IKS

RS 16/21             Post 64 - Tilskudd til fylkesveier for tømmertransport - Møre og Romsdal

RS 17-21             TEN-T Uttale frå Vestlandsrådet

RS 18-21             Endelig referat og vedlegg fra møte i samarbeidsforum samferdsel Trøndelag og Møre og Romsdal 9.4

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet.