Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 3. - 4. mai

4/05 2021 10:30 - 15:30
Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)
Skriv ut

Måndag 03.05.2021, kl. 10.30 - 14.00

Oppfølging av budsjettseminar 26.04.21 (digitalt møte)

Tirsdag 04.05.2021, kl. 10.30

Utvalsmøte – behandling av saker på sakskartet (digitalt møte)

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet