Eldrerådet 26. august

26/08 2021 11:00 - 15:30
Fylkeshuset, Molde, møterom 102
Skriv ut

Orienteringar

  • Orientering om resultat frå Folkehelseundersøkelsen og universell utforming ved fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm (via teams)
  • Orientering om plan for areal, klima og transport i Ålesundsregionen (PAKT)  ved plansamordnar Johnny Loen (via teams)
  • Orientering om brukartransport ved rådgivar marknadsarbeid Marit Holen

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet