Kultur-og folkehelseutvalet 4.september

4/09 2019 12:30 - 17:30
Vanylven kommune, kl 09:30: Oppmøte Koparnes fergekai
Skriv ut

 Utvalsmøtet startar kl. 13.00 i Hakalle Strandhus, Hakallestranda, 6149 Sande

Saker til behandling

SaksnrTittel
KF-41/19Likestillingsprisen 2019 - u.off.
KF-42/19Tildeling av idrettsstipend 2019- u.off
KF-43/19Tilskot til kulturbygg 2019 - spelemidlar
KF-44/19Klagesak spelemidlar 2019 - anleggsnummer 71817 - Tursti, Straumen i Smøla kommune
KF-45/19Klagesak spelemidlar 2019 - anleggsnummer 60797 - Friområde Naustvågen i Haram kommune
KF-46/19Tilskot til Møre og Romsdal kunstsenter - Utstilling Oslo 2021
KF-47/19Lokalisering av regionalt Kystpilegrimsenter i Møre og Romsdal

Referatsaker

SaksnrTittel
RS-35/19Toppidrettssatsing i Møre og Romsdal - rapport frå Møreforsking
RS-36/19Stråling og rapportering på stråling
RS-37/19Fylkeskulturkonferansen 2019 - program
RS-38/19Melding om vedtak om godkjent samanslåing av stiftingar til Musea på Sunnmøre
RS-39/19Budsjettoppfølging - Kultur- og folkehelseutvalet - Periode 2019-06

 

Sakspapira til møtet finn du i møtekalenderen for 2019