Fylkesutvalet 3. juni

3/06 2020 09:15 - 16:00
Fylkeshuset, Molde
Skriv ut

Saker til behandling:

 

U 75/20    Møreforsking AS - aksjekapital    
U 76/20    Kjøp av byggfaghall ved Fræna vgs    
U 77/20    Økonomirapportering per 1. tertial 2020     
U 78/20    Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2021 - 2024     
U 79/20    Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2020-2024    
U 80/20    Ordensreglement for elevane ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal    
U 81/20    Endring til kjønnsnøytral stillingstittel for leiar av fylkeskommunen sin administrasjon    
U 82/20    Intensjonsavtale Sørsida i Ålesund    
U 83/20    Nerlandsøybrua - Orientering om status     
U 84/20    Prinsipp for fastsetting av ferjemidlar i sjølvfinansierande prosjekt     
U 85/20    Revisjon av rammeplan for avkøyrslar og innføring av differensierte byggegrenser

U 86/20    DTK Sykkylven - lokalisering av ny klinikk

U 87/20    Ny selskapsavtale VIGO IKS

   

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet.