Fylkestrafikktryggingsutvalet 2.september

2/09 2019 12:30 - 17:30
Fylkeshuset, Molde, rom 111
Skriv ut

Saker til behandling

SaksnrTittel
FTU-7/19Trafikktryggingsprisen 2019
FTU-8/19Orientering om status mindre TS tiltak 2019 og prioriteringar 2020
FTU-9/19Status orientering om trafikktryggingstiltak med kommunetilskot - 50/50 ordning

 

Referatsaker

SaksnrTittel
RS-13/19Budsjettoppfølging jan-juni 2019

 

Sakspapira til møtet finn du i møtekalenderen for 2019