Eldrerådet 12.november

12/11 2019 11:00 - 15:30
Møterom 102, Fylkeshuset Molde
Skriv ut

Saker til behandling

SaksnrTittel
E-18/19Val av leiar og nestleiar for fylkeseldrerådet i perioden 2019-2023
E-19/19Val av arbeidsutval (AU) for Eldrerådet 2019-2023
E-20/19Val av kommunar å besøke i 2020
E-21/19Konferanse for kommunale råd 2020
E-22/19Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Vurdering av behovet for å tildele einerett for drosjetransport.
E-23/19Økonomiplan med handlingsplan 2020 - 2023 - med budsjett for 2020
E-24/19Møteplan 2020 - Eldrerådet

Referatsaker

SaksnrTittel
RS-24/19Høring - Forslag om endringer i forskrift om en verdig eldreomsorg - samboergaranti
RS-25/19Endring i yrkestransportlova - Endring i drosjereguleringa - Oppheving av behovsprøving drosjeløyve
RS-26/19Oppfølging av krav i samband med tildeling av ruteløyve for flybussen i Molde
RS-27/19Smarttelefon og synshemmede: Egenmestring og sosial kontakt
RS-28/19Ønsker dere foredrag høsten 2019? - Overført frå møtet 26.09

Fullstendig møteinnkalling med saksframlegg finn du her