Regionalt planforum

4/09 2019 13:00 - 16:00
Møterom 111, Fylkeshuset i Molde
Skriv ut

Det inviteres med dette til regionalt planforum.

Saker til drøfting:
Stranda kommune - arealdelen framlegg til offentleg ettersyn.

Kontakt