Nyttårskonferansen 2020

7/01 2020 09:00 - 8/01 13:00
Scandic Seilet hotell i Molde
Skriv ut
Streaming frå konferansen
Streaming av Nyttårskonferansen 2020 dag 1
Streaming av Nyttårskonferansen 2020 dag 2 
For å kunne velje eit spesifikt innlegg frå programmet, trykk på bokmerke (bookmarks) nedst i høgre hjørne på streamingbilde etter at du har starta streaminga.

 

Møre og Romsdal 2025 arrangerer Nyttårskonferansen - møteplassen for toppleiarar i offentleg sektor med ansvar for Møre og Romsdal, og vi håper på like god deltaking som sist.

Møre og Romsdal er med i det nasjonale berekraftløftet, ei satsing for smart berekraftig samfunnsomstilling. Derfor er hovudtema for Nyttårskonferansen 2020 berekraft - og korleis offentleg sektor saman kan arbeide fram ein berekraftvisjon for Møre og Romsdal.

Følgande statsrådar deltek:
•    Monica Mæland, kommunal- og moderniseringsminister 
•    Jon Georg Dale, samferdselsminister 

Til Nyttårskonferansen 2020 inviterer vi ordførarar, rådmenn/kommunedirektørar, toppleiarar for regionale statlege verksemder med ansvar for Møre og Romsdal, fylkesutval, Mørebenken, Ungdomspanelet, og toppleiing i Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Konferansen blir arrangert av prosjektet Møre og Romsdal 2025 og programkomiteen består av Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, KS og NAV

Vi har møterom tilgjengeleg for dei som ønsker å legge møter til konferansedagane og fasiliterer gjerne møter for dei som ønsker det. 

Deltaking blir fakturert i etterkant av konferansen.

Påmeldinga er no stengt.

 

Program 7. januar

Det kan komme endringar i programmet.

Vi disponerer alle møteromma på Seilet 7. - 8. januar, ta kontakt med Mari Anne Bjørkmann om du ønsker å bruke et møterom.

09.00 Registrering
10.00 Møre og Romsdal 2025 - vel møtt! v/Tove-Lise Torve, fylkesordførar, Møre og Romsdal
10.15 Velkommen med! Videohelsing frå Kari Aina Eik, FN-programmet for smarte og berekraftige byar (U4SSC)
10.20 Det norske berekraftløftet v/Kristian Mjøen, Center of excellence, Trondheim
10.50 Framtidslabben i Ålesund - U4SSC v/Astrid Eidsvik, Ålesund kommune
11.10 Berekraftfylket Møre og Romsdal v/Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal fylkeskommune
11.45 Lunsj
13.00 Framtidas kommunar i Møre og Romsdal v/Monica Mæland, kommunal- og moderniseringsminister, og Rigmor Brøste, fylkesmann, Møre og Romsdal
14.15 Moglegheiter for Møre og Romsdal v/Jon Georg Dale, samferdselsminister
14.45 Pause
15.30 Berekraft i næringslivet v/Hilde Aspås, NCE iKuben
15.50 Berekraftige løysingar for samfunnet v/Kjell J. Larsen, Pipelife Norge AS
16.10 "Digital tvilling" v/Joel Mills, Offshore Simulator Centre AS (OSC)
16.50 Berekraft i akademia v/Annik Magerholm Fet, NTNU
17.15 Slutt for dagen
19.30 Konferansemiddag
Program 8. januar

Det kan komme endringar i programmet

​​​​​​​Vi disponerer alle møteromma på Seilet 7. - 8. januar, ta kontakt med Mari Anne Bjørkmann om du ønsker å bruke et møterom.

08.30 Utfordringar til foreldregenerasjonen v/Ungdomspanelet
08.50 Korleis arbeider KS med berekraft v/Torild Fagerbekk, KS
09.10 NAVs omverdensanalyse v/Stein Veland, NAV Møre og Romsdal
09.30 Éin digital offentleg sektor v/Arne Krokan, NTNU
10.30 Pause
11.15 Berekraft i kommunane v/Kristiansund, Molde, Tingvoll, Ålesund, Volda
12.30 Berekraftfylket Møre og Romsdal - vegen vidare
13.00 Lunsj

Kontakt