Kurs i reguleringsplanlegging, Kristiansund

24/09 2020 09:00 - 15:00
Kristiansund, Thon Hotel Kristiansund
Skriv ut

I samarbeid med KS og AsplanViak, arrangerer Møre og Romsdal fylkeskommune kurs i praktisk reguleringsplanlegging.

Kurset er primært innretta mot kommunale planleggarar.

Kurset er gratis, inkludert lunsj.

Ut frå omsynet til Covid-19-pandemien, er kapasiteten på hotella noko mindre enn normalt, men primært rår vi deltakarane til å delta fysisk på staden. I den grad påmeldinga vert større enn kapasiteten, vil det også leggast til rette for deltaking via Teams.

Program
0900 – 0915 Åpning, rammer for dagen
0915 – 1000 Oppstartmøte – nøkkelen til suksess - Innledning v/ Jan Martin Ståvi, AsplanViak - Erfaringer og synspunkter fra salen
1015 - 1145 Plan, byggesak og dispensasjon - Erfaringer/planeksempel fra kommune - Erfaringer utenfra v/ Jan Martin Ståvi - Diskusjon rundt bordene og synspunkter i plenum
1145 – 1230 Lunsj
1230 – 1345 Planbeskrivelse, virkninger av planen, konsekvensutredning – teori og praksis - Innledning v/ Jan Martin Ståvi - Erfaringer fra kommune - Synspunkter fra salen
1400 – 1445 Hvordan sikre kvalitet på utendørs oppholdsarealer? - Virkemidler v/ Jan Martin Ståvi - Erfaringer
1445 – 1500 Kursledelsen runder av

Kontakt