Informasjon til bedrifter om aktuelle støtteordningar

4/02 2022 10:00 - 10:45
Online
Skriv ut

I samarbeid med NHO Møre og Romsdal, inviterer Møre og Romsdal fylkeskommune, Innovasjon Norge og Forskningsrådet til webinar om relevante støtteordningar for bedriftene i Møre og Romsdal.  

Klikk her for å bli med i møtet (teams) 

Formålet med møtet er å gi bedriftene kjennskap til relevante støtteordningar, og korleis ein går fram for å søke støtte. Fylkeskommunen vil særskilt informere om ordninga Bedriftsintern opplæring

https://mrfylke.no/tilskot-prisar-og-stipend/tilskot-naering-innovasjon-og-kompetanse/bedriftsintern-opplaering-bio

Agenda

  1. Velkommen til møte v/Espen Remme – regiondirektør NHO Møre og Romsdal   
  2. Informasjon om støtteordningar frå fylkeskommunen
    1. Bedriftsintern opplæring (BIO) v/Øyvind Tveten – Møre og Romsdal fylkeskommune
    2. Eksempel på eit BIO-prosjekt: Vertikal Service AS 
    3. Regionalt forskningsfond og Forregion v/Øyvind Herse – Møre og Romsdal fylkeskommune
  3. Informasjon om støtteordninger frå Innovasjon Norge v/Alfred Øverland, Innovasjon Norge
  4. Informasjon om støtteordninger frå Forskningsrådet v/Arthur Almestad, Forskningsrådet

  

Kontakt