Samling for fylkesidrettsrådgivarane

15/06 2022 10:00 - 16/06 14:15
Molde
Skriv ut

 

Møre og Romsdal fylkeskommune er vertskap for den årlege samlinga Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) arrangerer for dei som jobbar med idrett og spelemidlar til idrettsanlegg i fylkeskommunane. Arrangementet er eit samarbeid mellom KUD, Møre og Romsdal fylkeskommune og Molde kommune. Det blir tatt opp tema som er relevante for tilskotsordninga, inkludert synfaringar på anlegg i Molde og omegn. Det vil dessverre ikkje vere opent for påmelding frå andre enn inviterte til arrangementet.

 

Frist for påmelding: fredag 29.april

Kontakt