Fylkeseldrekonferansen

30/11 2021 10:30 - 16:00
Scandic hotel Parken i Ålesund
Skriv ut

Vel møtt til fylkeseldrekonferansen på Scandic hotel Parken i Ålesund 30.11!

I samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen og Pensjonistforbundet Møre og Romsdal har vi gleda av å invitere til årets fylkeseldrekonferanse!

Ei vanskeleg tid er forhåpentlegvis snart bak oss, og vi kan byrje å sjå framover. Difor er vi svært glade for at vi kan endeleg kan arrangere fysisk konferanse igjen.

Det endelege programmet er ikkje heilt på plass, men dette vil vi legge ut så snart det er klart. Vi kan allereie bekrefte at både eldreombodet Bente Lund Jacobsen og Wenche Halsen, leiar for senter for et aldersvennleg Norge kjem til konferansen.

Vi opnar påmeldinga før endeleg program er på plass,  slik at de kan melde dykk på allereie, og setje av datoen.

Tid: 30.november

Stad: Scandic Parken i Ålesund

Klokkeslett: 10.30-16.00 (tidspunkt er omtrentleg)

Pris:

Kvar enkelt må betale for samlinga sjølve på hotellet, det vert ikkje sendt faktura i etterkant. Sjå prisar på overnatting og deltaking nedanfor.

Overnatting 29.11-30.11: 1070 kroner

Deltaking på sjølve konferansen: 590 kroner

Målgruppe:

Kommunale eldreråd, rådmenn, ordførar, administrasjon i kommunane, lokalforeiningane i Pensjonistforbundet, lokalforeiningane i Nasjonalforeningen for folkehelsen, politikarar og andre interesserte.

Påmeldingsfrist:  30. oktober  

Påmeldingsskjema
54 påmeldinger
Du får bekrefting på e-post innan kort tid når di påmelding er registrert.
Dette gjeld for meg:

Kontakt