Folkehelsewebinar

18/01 2022 10:00 - 13:10
TEAMS
Skriv ut

Den 18. januar 2022 inviterer fylkeskommunen til Folkehelsewebinar


Dette betyr at den fysiske samlinga som var planlagt til den 18.-19. januar går ut. Vi ber deg sette av dagane 28. til 29. mars for ny folkehelse- og friluftslivssamling.

Eit av måla i Fylkesplan for berekraftfylket Møre og Romsdal er;
ha nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar god fysisk og psykisk helse, og er prega av tillit, tilhøyrsle, tryggleik og tilgjenge.

Tema for det første webinaret i 2022 er:
Folkehelseundersøkinga 2021
Berekraft og folkehelse
Utvikling av nettbasert folkehelseoversikt for kommunane på Søre Sunnmøre

For nærare informasjon, sjå vedlagte program.
Vi tek atterhald om mindre endringar i programmet.
 

FRIST FOR PÅMELDING: Fredag 14. januar

Du vil få tilsendt ein Teams invitasjon rett før webinaret.

Dokumenter

Kontakt