Folkehelse- og friluftslivssamling

18/01 2022 10:00 - 19/01 15:30
Scandic Hotel Seilet, Molde
Skriv ut

Den 18.-19. januar 2022 inviterer fylkeskommunen til Folkehelse- og friluftslivssamling på Scandic Hotel Seilet, Molde.

Eit av måla i Fylkesplan for berekraftfylket Møre og Romsdal er;
ha nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar god fysisk og psykisk helse, og er prega av tillit, tilhøyrsle, tryggleik og tilgjenge.

Tema for den første samlinga i 2022 er:

18. januar
Folkehelseundersøkinga 2021
Barn og unge si deltaking i friluftsliv

19. januar
Program for folkehelsearbeid i kommunane (Folkehelseprogrammet)
- Presentasjon av de dei seks tiltaka i Møre og Romsdal
Strategi og tiltaksplan for folkehelsearbeidet i den offentlege tannhelsetenesta
Utvikling av nettbasert folkehelseoversikt for kommunane på Søre Sunnmøre 

For nærare informasjon, sjå vedlagte program.
Vi tek atterhald om mindre endringar i programmet.
 

Konferansen:
Fylkeskommunen dekker konferansen inkludert lunsj begge dagar og middag tirsdag.

Overnatting:
Den einskilde deltakar må sjølv bestille og betale for overnatting.
Om du ønskjer å bo på Seilet så er det sett av nokre rom der.
Send e-post til: meeting@scandichotels.com
Bruk kode 47778827
Frist 3. januar

FRIST FOR PÅMELDING: 3. januar

Påmeldingsskjema

Dokumenter

Kontakt