Digitalt kulturtorg

11/02 2021 10:00 - 13:30
Digitalt
Skriv ut

Velkomen til digitalt kulturtorg torsdag 11. februar.

Kulturtorget er den viktigaste møteplassen for kulturkontaktar og elevar i Møre og Romsdal.

Alle dei vidaregåande skolane skal delta med kulturkontakt og to elevar. I år gjennomførast torget digitalt og vi oppmodar til at fleire ved skolane deltek i 2021. Slik kan fleire elevar delta i valet om program til sin skole.

Programpostane vert publisert her innan kort tid. Alle påmeldte får tilsendt lenke dagen før torget.

Vi ber om at de sender inn ei påmelding per person.

Kontakt