Digitalt høyringsmøte – Fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer

21/06 2021 14:00 - 16:00
Digitalt
Skriv ut

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til digitalt høyringsmøte om fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer.

Agenda

Presentasjon av Fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer – 2022–2025 med fokus på kva strategien vil bety for eldre og personar med nedsett funksjonsevne. 

Fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer

Fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer inneheld satsingsområde innan kunst og kultur for barn og unge, profesjonell kunst og kulturformidling, den profesjonelle kunstnaren, arkiv, bibliotek og museum, anlegg og arenaer for idrett, fysisk aktivitet og kultur, og frivillig sektor. Fylkesstrategien er sendt ut på høyring, og høyringsfrist er satt til 15. september 2021. 

Målgruppe

Målgruppa for møtet er representantar frå eldrerådet og rådet for personar med nedsett funksjonsevne, og representantar frå interesseorganisasjonar.

Kontakt