Samling for rådgivarnettverket - kompetansepåfyll for karriererettleiarar

7/12 2022 09:50 - 15:00
Høgskolen i Molde
Skriv ut

Velkommen til samling for rådgivarnettverket i Møre og Romsdal

Tema: kompetansepåfyll for karriererettleiarar 

Stad: Høgskolen i Molde, auditorium A-1.020 (1. etg. A-blokka)

Parkering: gratis parkering sør for skolen. Vi oppmodar til samkøyring og buss (linje 701 frå busshaldeplassen i Molde). 

Frist for påmelding: 30. november 2022. Vi forventar at alle deltakarane blir med gjennom heile dagen.

Program: 

0950 – 1000: Velkomen v/Rose Skarset
1000 – 1030: Integrering av flyktninger v/Sissel Kolstad
1030 – 1110: Fylkesstatistikk v/Paul Eidhammer
1110 – 1130: Pause
1130 – 1215: Fagskolen M&R og kompetanseprosjektet v/Bertil Holen
1215 – 1300: Lunsj
1300 – 1330: Kristiansund og Nordmøre næringsforum (KNN) v/Tove Åstasund Iversen
1330 – 1350: Høgskolen i Molde v/Jens Petter Straumsheim
1350 – 1400: Pause
1400 – 1430: Opplæring i bedrift/fleksibilitet i det fireårige løpet v/Anne Grytdal
1430 – 1500: Fullføringsreformen og karriererettleiaren si rolle v/Rose Skarset
1500 Vel heim

Påmeldingsskjema

Kontakt