Samling for førsteårslærlingar, Ålesund 4. oktober

4/10 2022 09:30 - 14:00
Ålesund, Borgund vgs, store auditorium
Skriv ut

Velkommen til samling for førsteårslærlingar. På samlinga vil du få nyttig informasjon og gode råd til korleis læretida kan bli så bra som mogleg. Samlinga tek føre seg rettane du har som lærling/lærekandidat, og pliktene som følger med. Informasjonsmateriell vil bli delt ut og brukt under samlinga. 

Tid/stad: 4. oktober, Ålesund, Borgund vgs, store auditorium

Program: 

09:30-10:00: Velkomen! Registrering og informasjon, med opne standar 
10:00-10:45: Kva rettar og plikter har du som ny lærling? v/rådgivarar frå kompetanse og næringsavdelinga
10:45-11:00: Pause 
11:00-12:00: Korleis fungerer partane i arbeidslivet?  
   • Ungdomssekretær LO 
   • Representant frå lokalt næringsliv  
   • NHO 
12:00-12:30: Matpause. Det blir servert ein enkel lunsj
12:30-13:30: Informasjon frå Elev- og lærlingombodet
13:30-13:45: Orientering om fagrådgivarane i Møre og Romsdal. Kven er fagrådgivar i ditt fag?
13:45-14:00: Oppsummering, spørsmål- og lykke til vidare!  

Meld deg på innan 30. september. 

Påmeldingsskjema
129 påmeldinger

Kontakt