Kurs for fagleg leiar/instruktør hausten 2022

25/10 2022 09:00 - 28/10 14:30
Kristiansund, Molde, Ålesund
Skriv ut

Desse kursa vert arrangert kvar haust av Opplæring i bedrift i Møre og Romsdal fylkeskommune i samarbeid med Elev- og lærlingombodet.

Kurset er i hovudsak meint for nye faglege leiarar og instruktørar i alle lærebedrifter, men alle som ser behov for fornying/oppdatering er velkomne til å delta. Tilsynsrepresentantar/tillitsvalde er óg velkomne til å melde seg på.

Kurset inklusiv lunsj er gratis og vert arrangert i Ålesund, Molde og Kristiansund slik:

Datoar for instruktørkursa er:

Tysdag 25.oktober          Scandic Parken                Ålesund

Torsdag 27.oktober        Thon Hotel Innlandet   Kristiansund                     

Fredag 28.oktober          Scandic Hotel Seilet      Molde

Kurset startar kl.09:00 og vara fram til kl14:30. Tema som blir behandla vil være:

  • dei ulike aktørane sine roller, oppgåver og ansvar 
  • førebuingar for å lukkast med opplæringa 
  • læreplana i faget / kva er fast og kor står ein fritt 
  • plan for opplæringa / bedrifta som læringsarena
  • Lærlingundersøkinga
  • Lærlingombudet

 Meld deg på den staden som høver best for deg.

Frist for påmelding er 19.oktober. Påmeldinga er bindande.

 

Påmeldingsskjema
140 påmeldinger
Kryss av for kvar du vil delta

Kontakt