Skal -skal ikkje? 14. oktober

14/10 2019 15:00 - 21:00
Kommunehuset, Bruhagen
Skriv ut

Dette kurset passar for deg som vurderer å starte bedrift. Målet er å gi deg nok informasjon om moglegheitene slik at det blir lettare for deg å ta valet om du skal starte.

Kva lærer du?

  • Krav til å starte bedrift, både personleg og formelt
  • Korleis du skal du gå fram, og kven kan hjelpe deg i etableringsprosessen
  • Basert på moderne entreprenørskap og “lean” tankegang får du arbeide med å utvikle forretningsideane dine
  • Metode for å teste ideane dine på potensielle kundar
  • Korleis du skal marknadsføre, selge og ta betalt (forretningsmodell)
  • Tips til korleis du kan lage forretningsplan

Kva metode brukar vi?

Kursert er basert på forretningsutviklingsmetoden Lean Business. Den bygger på at du tar utgangspunkt i eigne ressursar, utviklar forretningsidé og forretningsmodell i samspel med moglege kundar, og at du deretter set deg mål og definerer aktivitetar for gjennomføringa. På denne måten kan du skaffe deg økonomisk oversikt som hjelper deg med avklaring, og til styring av prosjektet ditt.

Fagleg ansvar: Lean Business AS

Kursavgift: 400 kroner. 

Boka Lean Business Planning og tilgang til eit online verktøy er inkludert i prisen.

Forkunnskap: Ingen

Lengde: kl. 15.00 til kl. 21.00.

Påmeldingsfrist: seinast 1 veke før kursstart.

Kontakt: Monika Eeg

tlf: 915 98 917

Påmeldingsskjema
1 påmeldinger
Fyll ut dette feltet dersom det er eit firma som skal betale
Hugs å merke betalinga med namn.