Kommunestatistikk

Målet med kommunestatistikken er formidling av oppdatert relevant statistikk for bruk i kommunane sitt planarbeid. Statistikken er innhenta frå offentlege kjelder, og då særleg frå Statistisk sentralbyrå(SSB). 

For kvar kommune i fylket er det utarbeida ein presentasjon med grafisk framstilt statistikk av kommunen, sett i forhold til regionen, fylket og landet med bakgrunnsdata.

Tema:

FolketalsutviklingArbeidsplassdekning
FlyttingPendling
KjønnsfordelingBustadbygging
UtdanningsnivåFolkehelse
PendlingHushald
NæringsstrukturKommunal planlegging
Sysselsetting 
KommunePowerPointPdf
1502 MoldePowerPointPdf
1504 ÅlesundPowerPointPdf
1505 KristiansundPowerPointPdf
1511 VanylvenPowerPointPdf
1514 SandePowerPointPdf
1515 HerøyPowerPointPdf
1516 UlsteinPowerPointPdf
1517 HareidPowerPointPdf
1519 VoldaPowerPointPdf
1520 ØrstaPowerPointPdf
1523 ØrskogPowerPointPdf
1524 NorddalPowerPointPdf
1525 StrandaPowerPointPdf
1526 StordalPowerPointPdf
1528 SykkylvenPowerPointPdf
1529 SkodjePowerPointPdf
1531 SulaPowerPointPdf
1532 GiskePowerPointPdf
1534 HaramPowerPointPdf
1535 VestnesPowerPointPdf
1539 RaumaPowerPointPdf
1543 NessetPowerPointPdf
1545 MidsundPowerPointPdf
1546 SandøyPowerPointPdf
1547 AukraPowerPointPdf
1548 FrænaPowerPointPdf
1551 EidePowerPointPdf
1554 AverøyPowerPointPdf
1557 GjemnesPowerPointPdf
1560 TingvollPowerPointPdf
1563 SunndalPowerPointPdf
1566 SurnadalPowerPointPdf
1571 HalsaPowerPointPdf
1573 SmølaPowerPointPdf
1576 AurePowerPointPdf
KommunePowerPointPdf
Nye ÅlesundPowerPointPdf
Nye MoldePowerPointPdf
HustadvikaPowerPointPdf
FjordPowerPointPdf
Nye VoldaPowerPointPdf

 

Har du spørsmål om statistikken, eller forslag til nye tema?
Send e-post til statistikk@mrfylke.no

Snarvegar

Kontakt