Spørsmål om fylkesvegar

Vi har ansvar for planlegging, drift, investering og forvaltning av fylkesvegnettet.

Vi kan svare på spørsmål om:

  • strategiar
  • prioriteringar
  • overordna planlegging.

Tine Steinset

tlf: 71 28 04 87 

mob: 951 33 102

tine.steinset@mrfylke.no

Averøy, Kristiansund

Heidi Nerland

tlf: 71 28 02 62

mob: 932 55 721

heidi.nerland@mrfylke.no

Aukra, Eide, Frænam Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma

Kari Bedringås

tlf: 71 28 04 80

mob: 930 50 264

kai.bedringas@mrfylke.no

Giske, Haram, Norddal, Tingvoll, Sandøy, Skodje, Stranda, Stordal, Sula, Sunndal, Surnadal, Sykkylven, Vestnes, Ålesund

Henny Totlandsdal

tlf: 71 28 02 63

henny.totlandsdal@mrfylke.no

Aure, Halsa, Hareid, Herøy, Sande, Smøla, Ulstein, Vanylven, Volda, Ørsta 

 

Statens vegvesen Region midt  svarar på spørsmål om:

  • konkrete spørsmål knytt til planlegging av vedtatte vegprosjekt
  • gjennomføring av tiltak
  • drift- og vedlikehaldsoppgåver
  • arbeidsvarsling
  • gravemelding
  • avkjørslar
  • byggegrenser

Kommunane svarar på spørsmål om kommunale vegar. 

Fylkeskommunen eig og har ansvar for 3240 kilometer fylkesveg, inkludert gang- og sykkelvegar.

Som vegeigar samarbeider Møre og Romsdal fylkeskommune tett med Statens vegvesen Region midt, som gjennomfører oppgåver knytt til planlegging, bygging, drift, vedlikehald og forvaltning gjennom sams vegadministrasjon. Frå 1.1.2020 blir desse oppgåvene samla i fylkeskommunen.