Send inn plansaker (DIG)

Bruk skjemaet under til å fylle ut informasjon om plansaker, laste opp aktuelle dokument og sende til aktuelle statlege, regionale og kommunale mottakarar.

For å sende over planar i skjemaet, må du ha dei aktuelle dokumenta klare. Du kan bruke di eiga e-postadresse til å logge på skjemaet. Kladd før sending.

Når du er pålogga, mottar du ei lenke på e-post som du kan bruke for å arbeide vidare med eit skjema som ikkje er ferdig. Du kan ved offentleg ettersyn få kontrollert SOSI-data (ei teneste frå kartverket) om du ønsker det. Du kan også sende plansaken til mange høyringspartar i ein og same operasjon.

Når sendinga er utført, blir kvittering automatisk sendt til e-postadressa du er logga på med, og til den aktuelle kommunen i planen.

Statlege og regionale instansar. Kommunane i Møre og Romsdal. Private som melder oppstart av planarbeid i Møre og Romsdal

Har du spørsmål om utfylling av skjemaet, kontakt saksbehandlar for plansaker Anders Smith-Øvland. 

Har du problem med oversendinga, kontakt fylkeskommunen sitt dokumentsenter.

 

Snarvegar

Kontakt