Siste frå Facebook
Driv du med sal av produkt eller tenester på ein gard eller på bygda? 🥬🍎🍞🏌️⛺️No kan du søke inntil 100 000 kr til samarbeid om lokal mat, landbruksbasert reiseliv og kultur gjennom ordninga Garden som ressurs.

Målet er å auke verdiskapinga i landbruket... Les meir
Elevar som har søkt tidlig inntak til vidaregåande opplæring, får i desse dagar beskjed om at dei har fått skoleplass neste skoleår 😀
👉 Hugs å svare innan fristen 20. april! Les meir
Ja til meir berekraftige bibliotek! 🙌 Vi har fått 350 000 kroner frå Nasjonalbiblioteket til prosjektet Bibliotek og berekraft i Møre og Romsdal. 💰

Pengane skal bidra til at biblioteka jobbar meir strategisk med FN sine berekraftsmål – og inspirere andre... Les meir
Interesse for internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid?🕵 Bli med på webinar om Horisont Europa, som viser kva moglegheiter som finst for bedrifter, forskingsmiljø og offentleg sektor i fylket 💰💸🔬
Helge Gjerde, direktør Innovasjon Norge, Merete... Les meir