Siste frå Facebook
Skal du ta buss?🚌 Frå måndag 10. august opnar vi framdørene på alle FRAM-bussar i Møre og Romsdal. For å hindre unødig kontakt mellom deg og dei andre passasjerane, må du og andre no gå på gjennom framdøra og av gjennom bakdørene. Vis omtanke for bussjåførane v... Les meir
Hei alle forfattarar og kunstnarar i Møre og Romsdal 🤓💁‍♀️- treng du å bli betre på å skrive søknadar til prosjektstøtte, stipend og slikt? Bli med på dette kurset laurdag 5. september. Her får du tips og gode råd frå folk som kan dette! Arrangør: Møre... Les meir
Som elev i vgs kan du ha rett til fri skoleskyss til og frå skolen🙋‍♂️🙋‍♀️Søk om skoleskyss når du takkar ja til skoleplass og hugs at du må søke om skoleskyss kvart år👍
Les meir om skoleskyss her: https://mrfylke.no/skoleskyss

Nyttig å vite:

👉 Har du eit skoleskysskort... Les meir
𝙷𝚊𝚛 𝚍𝚞 𝚎𝚗𝚐𝚊𝚜𝚓𝚎𝚖𝚎𝚗𝚝 𝚏𝚘𝚛 𝚞𝚝𝚟𝚒𝚔𝚕𝚒𝚗𝚐 𝚊𝚟 𝚛𝚎𝚐𝚒𝚘𝚗𝚎𝚗 𝚟å𝚛? Jobbar du innan samfunns- eller næringsliv? Vi inviterer til workshop om ny forskings- og innovasjonsstratregi for Møre og Romdal, og 𝐝𝐮 kan du vere med på å påverke korleis regionen vår skal utviklast👍

Vi vi... Les meir