Siste frå Facebook
Er du opptatt av ferjetilbodet i Møre og Romsdal? Då bør du få med deg den nasjonale ferjekonferansen 3. november.
Fylkesvaraordførar Folkevalgt Per Vidar Kjølmoen håpar flest mogleg vil delta :)

Påmelding på KS Kommunesektorens organisasjon: ks.no
Snart kan du nyte utsikta frå ein ‘fjordportal’ i Volda! 😎 Kommunen ønsker meir aktivitet i sentrum og får pengar til utsiktpir, sittebenkar og levegg ved Sjøfronten.
Prosjektet får støtte gjennom Tettstadprogrammet i Møre og Romsdal fylkeskommunen, so... Les meir
Kulturrabatt for ungdom gir ungdom eit meir tilgjengeleg og variert kulturtilbod i fritida til ein lågare pris. No blir også idrett med i denne ordninga🤾‍♂️🚴‍♀️⚽️
Dei siste åra har fylkeskommunen hatt avtalar med i underkant av 30 arrangørar fordelt på... Les meir
- Det er eit stort potensiale for film i fylket vårt 🎥📹 Det seier Marit Krogsæter, leiar i kultur-, næring og folkehelseutvalet. I dag vedtok utvalet at det skal delast ut eit stipend øyremerka til film, på 200.000 kr💰 - Stipenda kan bidra til at kunstnarane... Les meir