Omboda våre

Vi har både mobbeombod, elev- og lærlingombod og studentombod i Møre og Romsdal.

Mobbeombod arbeider for barn og unge i alle barnehagar og grunnskolar i Møre og Romsdal. Alle barn og unge som går i barnehagen og på skolen har rett til å ha det bra, og den viktigaste oppgåva til mobbeombodet, er å passe på at denne retten blir oppfylt. 

Går du på vidaregåande? Elev- og lærlingombodet er mobbeombod for elevar og lærlingar i vidaregåande opplæring og har i tillegg rolla som studentombod

Les meir om kva oppgåvene deira er, korleis dei kan hjelpe barn, elevar, lærlingar og studentar og korleis du kan ta kontakt.

Snarvegar

Kontakt