Bestill time for karriererettleiing

Vi har fått tilbakemelding om at nokon har problem med å sende inn bestillingsskjema. Om du får feilmelding når du prøver å sende det inn, send ein e-post til hilde.meringdal@mrfylke.no

E-posten må innehalde: 

namn, kjønn, telefonnummer, bustad/kommune, alder, om du har norsk som morsmål, om du er deltakar i introduksjonsprogrammet, om du er i arbeid, kva du høgaste fullførte utdanning er og kva målet for samtalen med oss er. 

Bestill time her - karriererettleiing

Bestille time for karriererettleiing hos Karriere Møre og Romsdal

Kontakt