Tilskot frå viltfondet

Skriv ut

Formål:

Ordninga skal fremme viltforvaltning i kommunane og fylke.

Kva kan du søke tilskot til?

  • tiltak for å fremme viltforvaltning, og styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering
  • bidrag til å løse oppgaver og praktiske vilttiltak
  • stimulerings- og informasjonstiltak i regi av organisasjonar
  • FoU knytt til dokumentasjon og overvaking av naturmangfald, lokale vilttiltak og sentrale utviklingstiltak.
  • meir informasjon, sjå søknadsskjema

Kven kan søke?

Institusjonar, organisasjonar, grunneigarlag, vald, enkeltpersonar og kommune

Søknadsfrist

15. januar 2021

Korleis søker du:

Bruk Miljødirektoratet sitt søknadsskjema. Sjå lenke under.

Kontakt