Bedriftsintern opplæring (BIO-midlar)

Skriv ut

Formål

Formålet med tilskotsordninga er å motverke nærliggande permitteringar eller nedbemanning ved å styrke kompetansen blant dei tilsette slik at bedrifta kan gjere vesentlege endringar i produksjon, produkt eller etablere seg i nye marknadar.

Omstillinga må også bidra til mindre samla miljøbelastning. 

Kven kan søke?

Bedrifter i Møre og Romsdal som er avhengig av omstilling for å unngå å permittere eller seie opp tilsette kan søke. Bedrifter som er i ferd med å bli avvikla, eller som sannsynleg vil bli avvikla uansett, kan ikkje søke. Tilskot blir gitt til enkeltbedrifter, ikkje til felles opplæringstiltak for fleire bedrifter. 

Kva kan bedrifta søke tilskot til?

Vi kan støtte kostnadar bedrifta har knytt til opplæringa, og til lønnsutgifter for deltakarane. Tilskotet kan bli brukt til: 

a) utgifter til opplæringspersonell – eksterne eller interne
b) reiseutgifter for opplæringspersonell og opplæringsdeltakarar
c) andre utgifter som for eksempel materiell og utstyr som er direkte knytt til opplæringa
d) avskriving av verktøy og utstyr dersom ein er avhengig av å bruke dette i opplæringa.
e) utgifter til rettleiing og rådgivingstenester i samband med opplæringa
f) lønnsutgifter for deltakar i opplæringa, avgrensa til dei timane som deltakarane faktisk deltek i opplæringa

Punkt a – e skal utgjere minimum 1/3 av søknadssum. Tilskot til lønnsutgifter kan ikkje overstige 2/3 av søknadssum. 

Kva kan bedrifta ikkje få støtte til? 

 • ordinær drift utan omstilling, eller opplæring som kan karakteriserast som normalt for drifta og utvikling av denne
 • andre enn bedriftas tilsette, eller tilsette som er permitterte*
 • opplæring kor det er knytt bindingstid til bedrifta etter opplæringa
 • opplæring som er obligatorisk for at tilsette skal oppfylle fastsette nasjonale krav
 • opplæringsprosjektet det tidlegare er gitt tilskot til

*Delvis permitterte kan delta i opplæringstiltak i den tida dei er i arbeid

Krav til opplæringa

 • bedriftsintern opplæring skal innehalde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening
 • opplæringstida for kvar deltakar kan vare inntil 52 veker
 • opplæringa må være gjennomført innan 18 månader etter at søknaden er innvilga
 • opplæringa det blir søkt støtte til må ikkje starte før søknad og opplæringsplan er godkjend av fylkeskommunen

Økonomiske rammer og vilkår for utbetaling

Det er gradert krav til eigenandel der tilskot frå fylkeskommunen kan ikkje overstige:

 • 70 prosent for små bedrifter (1-9 tilsette)
 • 60 prosent for mellomstore bedrifter (10-49 tilsette)
 • 50 prosent for store bedrifter (fleire enn 50 tilsette)

Maksimalt støttebeløp per prosjekt er 800 000 kroner, og maksimalt 50 000 kroner per deltakar i opplæringa.

Godkjend fast timesats for lønn under opplæring er 500 kroner per time. 

Tilskotet blir betalt ut etter at opplæringa er gjennomført og vi har mottatt rapport. Delutbetaling kan vurderast ved særskilde behov.

Søkar må dokumentere utgiftene. Dersom tilskotet er over 200 000 kroner, skal det også leverast revisorerklæring. 

Søknadsfrist

Løpande gjennom året. Vi må ha mottatt søknaden innan 30. november 2023 for behandling i 2023.

Korleis søke?

Vi tilbyr alle potensielle søkarar eit avklaringsmøte i forkant av søknadsprosessen for å drøfte bakgrunn og behov. 
Meld interesse for BIO-midlane ved å fylle ut skjemaet under. 

Meld interesse for BIO-midlane her

Fylkeskommunen tilbyr alle potensielle søkarar eit avklaringsmøte i forkant av søknadsprosessen for å drøfte bakgrunn og behov.

 

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.