Tilskot til tekniske og industrielle kulturminne

Gjennom tilskot til tekniske og industrielle kulturminne skal vesentlege delar av Noregs tekniske og industrielle historie bli bevart.

Skriv ut

Målet med ordninga er å sette i stand og vedlikehalde tekniske og industrielle kulturminne for å bidra til kunnskap, opplevingar, bruk og verdiskaping. Tilskota blir gitt frå statsbudsjettet for 2023, kapittel 1429 post 72.

Søknadsfrist

1. november

Eigarar og forvaltarar av tekniske og industrielle kulturminne.

 • Sikring
 • Istandsetting 
 • Vedlikehald 
 • Kulturminne- og tilstandsregistrering 
 • Dokumentasjon
 • Moglegheitsstudie

Tilskotsmottakar kan bruke 10–15 % av tilskotet til prosjektleiing og prosjektoppfølging knytt til tiltak det blir gitt tilskot til.

Tilskot til drift, kommunale avgifter og museal verksemd blir ikkje prioritert.

Støtteordninga opnar for nye søknadar 20. september, 6 veker før søknadsfristen 1. november. Når ordninga er open kan du søke støtte via Regionalforvaltning, sjå lenke under. Her kan du òg følge med på saksbehandlinga.

For å få behandla søknaden din  du bruke søknadsskjema i Regionalforvaltning.

Utvalde fokusområde:
Tilskot blir gitt til anlegg som oppfyller eit eller fleire av følgande kriterium for tekniske og industrielle kulturminne med:

 • bevart produksjonsline, maskineri eller teknisk infrastruktur
 • forankring i nasjonale strategiske satsingar
 • grunnlag for forsking og formidling, der det er mogleg å gjere kulturminnet tilgjengeleg
 • lokalt, regionalt engasjement eller medfinansiering.

I tillegg kan du søke støtte til tiltak som tek i vare kompetanse som er nødvendig for å bevare tekniske og industrielle kulturminne.

Det er ikkje eit krav at anlegg har eit formelt vern etter kulturminnelova eller plan- og bygningslova, sjølv om objekt som kjem innanfor denne kategorien vil bli prioritert ved fordeling av tilskot.

Søknaden skal sendes elektronisk via Regionalforvaltning og innehalde:

 • skildring og foto av kulturminnet (oversiktsbilete, detaljbilete og eventuelt eit utval eldre bilete)
 • situasjonskart (med aktuelle objekt markert)
 • tilstandsvurdering og skildring av det planlagde tiltaket
 • spesifisert plan for arbeidet frå handverkar og/eller rådgivarar
 • spesifisert kostnadsoverslag frå restaureringskyndig handverkar og/eller rådgivarar

Du kan òg gjerne legge ved teikningar av anlegget, om det finst.

Det er viktig at handverkarar har god fagleg kompetanse. Utførande handverkar skal oppgi formell kompetanse og referanseprosjekt. Sentrale fagpersonar og byggeplassleiar i utførande firma må kunne norsk for å kunne diskutere kvaliteten ved utføringa av arbeidet. Møre og Romsdal fylkeskommune har høve til å godkjenne utførande handverkar på kulturminne det blir gitt tilskot til.

Saksbehandlingstid er inntil fire veker, frå første kvardag etter søknadsfrist.

Vedtak om tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune er ikkje enkeltvedtak etter forvaltningslova. Det betyr at det ikkje er klagerett på dette vedtaket etter reglane i lova.

Det er eit krav at mottatt støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune skal synleggjerast i program, informasjonsdokument, rapportar og liknande. 

Det skal òg komme fram i årsmelding og eigen post i rekneskapen at det er mottatt tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Dokumenter

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.