Tilskot til friluftslivstiltak

Her kan du søke om tilskot til aktivitetar som organiserte turar, friluftsleirar, praktiske kurs og anna opplæring i friluftslivsaktiviteter

Skriv ut

Formål

Medvirke til auka deltaking i helsefremjande, trivselsskapande og miljøvennleg friluftsliv for alle grupper i befolkninga.

Kva kan du søke tilskot til?

Hovudsakleg friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som for eksempel organiserte turar, friluftsleirar, praktiske kurs og anna opplæring i friluftslivsaktiviteter.

Kven kan søke?

Frivillige organisasjonar som er registrert i Einheitsregisteret (Brønnøysundregistra) og interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmande tiltak for friluftsliv.

Søknadsfrist

01. februar

Korleis søker du?

Send søknaden via Miljødirektoratet. Søknadsportalen blir opna i god tid før fristen. Sjå lenke under.