Kunstnarstipend

Kunstnarar frå alle kunstuttrykk kan søke om stipend.  Det blir delt ut eit arbeidsstipend på 200 000 kr til visuell kunst, og eit for alle kunstfelt. 600 000 kr blir delt ut til stipend innan alle kunstsjangrar.

Skriv ut

Formål:

  • Stipendet skal bidra til å fremme profesjonell kunstfagleg aktivitet av høg kvalitet hos kunstnarar som bur og arbeider i fylket.
  • Stimulere til at kunstnarar etablerer seg i fylket.
  • Gi kunstnarar moglegheit til å fordjupe seg kunstfagleg over tid for å utvikle seg og heve den kunstnarlege kvaliteten på arbeidet sitt.
  • Gi kunstnarane høve til å arbeide med nyskapande utviklingsarbeid

Kva kan du søke om?

Stipend

Kven kan søke?

Kunstnarar som bur og arbeider i fylket

Søknadsfrist:

  1. april

Korleis søker du:

Søk via Regionalforvaltning. Sjå lenke under.

Kontakt