Tilskot til rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Skriv ut

Formål:

Målet for ordninga er å bidra til rekruttering og kompetanseheving av næringsdrivande som kan styrke verdiskapinga i landbruket i fylket.

Kva kan du søke tilskot til?

  • Tiltak som kan styrke rekrutteringa til landbruks- og gartneriutdanninga, og til høgare utdanning i landbruksfag
  • Kompetansehevande tiltak og støtte til etter- og vidareutdanningstilbod for næringsdrivande i landbruket

Kven kan søke:

Organisasjonar i landbruket

Søknadsfrist:

Fristen er gått ut.

Korleis søker du:

Søk via Regionalforvaltning. Ordninga vert opna i god tid før neste søknadsrunde.

Kontakt