Tilskot til breibandsutbygging

Skriv ut

Formål:

Målet med ordninga er å gje støtte til utbygging av breiband i område som manglar grunnleggande breibandstilbod, og som ikkje er kommersielt lønsame å bygge ut.

Kva kan du søke tilskot til?

Støtte til utbygging av breiband i område som i dag manglar tilbod om kapasitet på 30 Mbit/s eller høgare, og der det ikkje er planlagt utbygging i regi av kommersielle aktørar.

Kven kan søke?

Alle kommunar i Møre og Romsdal kan søke støtte frå ordninga.

Søknadsfrist:

Fristen har gått ut.

Korleis søker du:

Søk via Regionalforvaltning. Ordninga vert opna i god tid før neste søkandsrunde.

Kontakt