Kulturverkstader 2020/2021 - søknadsfristen er utgått

Grunnskulane i Møre og Romsdal kan no bestille verksted for skoleåret 2020/2021. Bestillingsfrist er utvidet til 31. mars. Dette er ekstratilbod for elevane i tillegg til Den kulturelle skolesekken sitt ordinære program for skolen.  Skolane bestiller og betaler ein eigendel.

Skriv ut

Profesjonelle kunstnarar og kunstpedagogar er på nytt klare til å lære elevar i Møre og Romsdal å utfalde seg innan kulturfaga! Ønskjer de at elevane skal lære seg rap, å lage dokumentarfilm eller kanskje musikkvideo? Eller få opplæring i hiphopdans, teater, streetart eller poesi? Kulturlauget har eit variert tilbod for kulturaktive elevar!

Vi tek atterhald om ev. endringar.

Vi viser ellers til epost sendt til skulane og kommunane.

Bestilling er bindande for skulen. 

Skulane får beskjed i løpet av mai kva for verksted som blir tildelt.

​​

Kontakt