Tilskot til fartøyvern

Tilskot til å vedlikehalde og sette i stand verneverdige fartøy.

Skriv ut

Føremål

Ordninga skal bidra til meir kunnskap og verdiskaping gjennom sikring og istandsetting av verneverdige fartøy i Møre og Romsdal. 

Kva kan du søke tilskot til?

Du kan søke om tilskot til fartøy som er listeført som verna eller freda av Riksantikvaren. 

Kven kan søke?

Eigarar og forvaltarar av verneverdige fartøy i Møre og Romsdal. 

Eigar/forvaltar kan vere privatperson, stifting, styret i ei foreining/sameige e.l.  

Søknadsfrist

1.november

Korleis søker du:

Du sender inn søknaden via Regionalforvaltning. Sjå lenke under.