Tilskot til bygningar og anlegg i verdsarvområdet

Søk om støtte til vedlikehald, istandsetting og/eller restaurering av bygningar og anlegg innanfor verdsarvområdet Vestnorsk Fjordlandskap – delområde Stranda og Norddal.

Skriv ut

Kven kan søke?

Private eigarar av kulturminne innanfor verdsarvområdet Vestnorsk Fjordlandskap, delområde Stranda og Norddal, private stiftingar, foreiningar/organisasjonar/sameige, frivillige og liknande.

Søknadsfrist:

1. november

Korleis søker du:

Søk via Regionalforvaltning. Sjå lenke under. 

Dokumenter