Tilskot til skilting, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminne og friluftslivsområde

Skriv ut

Dersom totalsummen ikkje vert brukt opp etter første utlysing, blir det ny søknadsfrist 1. september.

Kven kan søke?

Privatpersonar, stiftingar, foreiningar/organisasjonar/sameige/frivillige, museum og kommunar.

Søknadsfrist:

Søknadsfrist: 22. april

Korleis søker du?

Søk via Regionalforvaltning. Sjå lenke under. 

 

Dokumenter

Kontakt