Rådet for personar med nedsett funksjonsevne

Frå fylkestinget  
Siv Katrin Ulla (Ap), leiarHenrik Stensønes (Sp)Håkon Lykkebø Strand (FrP)
Brukarrepresentantar 
Kai CorneliussenFunksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Bodil Ø. JacobsenFunksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Leif Elde, nestleiarSAFO
Blir oppnemnt seinareKS
Tor Steinar MisundNAV

Rådet er eit rådgjevande organ for fylkeskommunale organ, fylkesmannen og kommunane i saker som vedkjem menneske med nedsett funksjonsevne.

Rådet er samansett av tre brukarrepresentantar og fire politikarar frå fylkestinget. Rådet har og med ein representant frå kommunane oppnemnt av KS.