Kredittkort

1. Bestilling av kort:

Her bestiller du kredittkort

2. Årsavgift:

Årsavgifta er på 245 kroner som blir betalt av fylkeskommunen. Beløpet legg du ved på reiseregning.

3. Forsikring i kortet:

Eurocard si reiseforsikring er inkludert i kortet når mer enn 50 prosent av transportkostnadene er betalt med kortet.

4. Betalingsutsettelse ved bestilling av lavprisbilletter - "Book now- pay later":

Møre og Romsdal fylkeskommune har inngått avtale med SEB Kort om Book now – pay later. Det betyr at det blir enklere for deg å bestille lavprisbilletter i samsvar med fylkeskommunens reisepolicy.

Flybilletter er billegare dersom du bestiller i god tid før avreise. Med Book Now – Pay Later kan du bestille billettar tidleg, og samtidig få utsatt faktureringa slik at du får samlet hele reiseregningen rundt reisetidspunktet.

  • Eurocard tilbakeholder transaksjonen frem 1. fakturering til avreise (maks 6 måneder) mot et gebyr på 60 kroner.
  • Kvittering på gebyret mottas på e-post
  • Kostnaden blir refundert av arbeidsgivere gjennom reiseregning

5. Kredittid i kortet:

Fakturadato er satt til den 25. i måneden. Faktura forfaller da 20 dager etter valgt fakturadato, dvs. den 15 i påfølgende måned sammenfallende med lønnsutbetaling.

6. Info om saldo på kortet:

På Eurocard.no kan du logge inn på Mitt Eurocard eller last ned Eurocard sin app for Apple eller Android.

7. Retningslinjer for tjenestereiser:

Som ansatt eller folkevalgt bør du gjere deg kjent med fylkeskommunen sine retningslinjer for tjenestereiser.