Økonomiplan med handlingsplan og budsjett

Her finn du økonomiplan med handlingsplan for 2020 - 20223 og med budsjett for 2020 Handlingsprogramma for innsatsområda kultur, kompetanse/verdiskaping og samferdsel er integrert i planen. Planen vart vedtatt på fylkestinget desember 2019.

Dokumenter