Økonomiplan med handlingsprogram og budsjett

Her finn du økonomiplan med handlingsprogram for 2020 - 2023 og med budsjett for 2020. Handlingsprogramma for innsatsområda kultur, kompetanse/verdiskaping og samferdsel er integrert i planen. Planen vart vedtatt på fylkestinget desember 2019.

Dokumenter