Ledige stillingar

Frist Tittel Kategori Lokasjon
19.04.20 Lærling i kontor- og administrasjonsfaget Lærling Kristiansund videregående skole
21.04.20 Lærling IKT-servicefag Lærling Stab for organisasjon og tenesteutvikling
19.04.20 Lærere i inntil 600% Fast/Vikar Spjelkavik videregående skole
19.04.20 Inntil 100 % vikar i fagene matematikk og naturfag Vikar Fagerlia videregående skole
19.04.20 100 % vikar i realfag Vikar Fagerlia videregående skole
19.04.20 Inntil 100 % fast stilling Helse og oppvekst og BU Fast Fagerlia videregående skole
19.04.20 Fast stilling og vikariat på avdeling Kunstfag Fast/Vikar Fagerlia videregående skole
19.04.20 Elevassistent ved bygg- og anleggsteknikk Fast Kristiansund videregående skole
13.04.20 Lærar i elektrofag Fast Sykkylven vidaregåande skule
19.04.20 Lærling IKT Servicefag Lærling Ålesund videregående skole
19.04.20 Fagskolen i Kristiansund - lærer til maskinoffiserutdanning Underv.vikar Fagskolen i Kristiansund
19.04.20 Fagskolen i Kristiansund - lærer til petroleumsstudiet Underv. fast Fagskolen i Kristiansund
19.04.20 Fagskolen i Kristiansund - lærer til psykisk helsearbeid og rusarbeid Underv. fast Fagskolen i Kristiansund
19.04.20 Elevassistent v/særskilt tilrettelagt opplæring Fast Kristiansund videregående skole
21.04.20 Lærar i landbruksfag Underv. fast Gjermundnes vidaregåande skule
21.04.20 Lærar i matematikk og naturfag Underv.vikar Gjermundnes vidaregåande skule
19.04.20 Inntil 200 % fast undervisningsstilling avd. Teknikk og Industriell produksjon Fast Borgund vidaregåande skole
19.04.20 Inntil 300 % fast undervisningsstilling avd. Elektrofag Fast/Vikar Borgund vidaregåande skole
19.04.20 Inntil 100 % fast undervisningsstilling avd Restaurant og matfag Fast Borgund vidaregåande skole
19.04.20 Inntil 200 % fast undervisningsstilling i norsk Fast Borgund vidaregåande skole
19.04.20 Inntil 50 % vikarstilling i engelsk Vikar Borgund vidaregåande skole
19.04.20 Inntil 200 % fast undervisningsstilling i matematikk og naturfag Fast Borgund vidaregåande skole
19.04.20 100 % fast stilling som spesialpedagog Fast Borgund vidaregåande skole
19.04.20 2 faste 40% stillingar som reinhaldar Fast Borgund vidaregåande skole
19.04.20 80 % fast stilling som fagarbeidar på avd. YO - Yrkesopplæring Fast Borgund vidaregåande skole
19.04.20 Lærer i engelsk Underv.vikar Kristiansund videregående skole
19.04.20 Lærer innen medier og kommunikasjon Underv. fast Kristiansund videregående skole
19.04.20 Programfaglærer innen KEM byggfag Underv. fast Romsdal videregående skole
19.04.20 Lærer i norsk, engelsk og samfunnsfag Underv. fast Kristiansund videregående skole
19.04.20 Programfaglærer Elektrofag Underv. fast Romsdal videregående skole
19.04.20 Programfaglærer Helse - og oppvekstfag Underv. fast Romsdal videregående skole
19.04.20 Programfaglærer IKT og medieproduksjon Underv. fast Romsdal videregående skole
19.04.20 Lærer med spesialpedagogisk kompetanse-vikarstilling Underv.vikar Kristiansund videregående skole
19.04.20 Lærer i helse- og oppvekstfag Underv. fast Kristiansund videregående skole
19.04.20 Programfaglærer ved Teknikk og industriell produksjon (TIP) Underv. fast Romsdal videregående skole
19.04.20 Programfaglærer Engelsk Underv. fast Romsdal videregående skole
19.04.20 Lærer i kroppsøving Underv.vikar Romsdal videregående skole
19.04.20 Lærer i kroppsøving og idrettsfag Underv. fast Romsdal videregående skole
19.04.20 Allmennlærer med spesialpedagogikk Underv. fast Romsdal videregående skole
19.04.20 Miljøveileder Midlertidig Romsdal videregående skole
19.04.20 Fellesfaglærer i samfunnsfag / norsk Underv.vikar Romsdal videregående skole
19.04.20 Fellesfaglærer i matematikk og naturfag Underv.midlertidig Romsdal videregående skole
19.04.20 Tingvoll VGS - faglærere innen språk og samfunnsfaglige fag Fast/Vikar Tingvoll vidaregåande skole
19.04.20 Tingvoll VGS - Faglærer innen helse og oppvekstfag Fast/Vikar Tingvoll vidaregåande skole
19.04.20 Tingvoll VGS - Faglærer innen byggfag Fast/Vikar Tingvoll vidaregåande skole
19.04.20 Tingvoll VGS - faglærer innen idrettsfag Fast/Vikar Tingvoll vidaregåande skole
19.04.20 Tingvoll VGS - lærer innen norskopplæring og grunnskole Fast/Vikar Tingvoll vidaregåande skole
19.04.20 Lærer i programområde naturbruk Underv. fast Kristiansund videregående skole
19.04.20 100% faglærer i blått naturbruk Fast Fræna vidaregåande skole
19.04.20 35% faglærer i restaurant- og matfag Fast Fræna vidaregåande skole
19.04.20 100% vikariat som faglærer i blått naturbruk Underv.vikar Fræna vidaregåande skole
19.04.20 100 % vikariat i norsk og historie Underv.vikar Fræna vidaregåande skole
19.04.20 Faglærere i idrettsfag/kroppsøving Fast/Vikar Atlanten videregående skole
19.04.20 Faglærere i matematikk/realfag Fast/Vikar Atlanten videregående skole
19.04.20 Faglærere språk (engelsk, tysk, spansk) Fast/Vikar Atlanten videregående skole
19.04.20 Lærere i engelsk, norsk og samfunnsfagene Fast/Vikar Fannefjord vidaregåande skole
19.04.20 Lærerstilling ved avdeling Knausen Fast Fannefjord vidaregåande skole
19.04.20 100% vikariat i norsk og kroppsøving Underv.vikar Fræna vidaregåande skole
19.04.20 100% vikariat i norsk og engelsk Underv.vikar Fræna vidaregåande skole
19.04.20 Miljøterapeuter ved avdeling for særskilt tilrettelagt undervisning Fast Kristiansund videregående skole
19.04.20 Lærer med spesialpedagogisk kompetanse -fast stilling Underv. fast Kristiansund videregående skole
14.04.20 Den offentlege tannhelsetenesta - Tannlege DTK Åndalsnes, Molde kompetanseregion Fast Molde kompetanseregion
14.04.20 Den offentlege tannhelsetenesta - Tannlege DTK Vestnes, Molde kompetanseregion Fast Molde kompetanseregion
14.04.20 Den offentlege tannhelsetenesta - Tannlege St. Carolus kompetanseklinikk, Molde kompetanseregion Fast Molde kompetanseregion
14.04.20 Den offentlege tannhelsetenesta - Tannlege DTK Elnesvågen, Molde kompetanseregion Fast Molde kompetanseregion
14.04.20 Den offentlege tannhelsetenesta - Tannlege DTK Surnadal, Kristiansund kompetanseregion Fast Kristiansund kompetanseregion
14.04.20 Den offentlege tannhelsetenesta - Tannlege DTK Sunndalsøra, Kristiansund kompetanseregion Fast Kristiansund kompetanseregion
14.04.20 Den offentlege tannhelsetenesta - Tannlege DTK Vatne, Ålesund kompetanseregion Fast Ålesund kompetanseregion
14.04.20 Den offentlege tannhelsetenesta - Tannlege DTK Langeåg, Ålesund kompetanseregion Fast Ålesund kompetanseregion
14.04.20 Den offentlege tannhelsetenesta - Tannlege DTK Harøy, Ålesund kompetanseregion Fast Ålesund kompetanseregion
14.04.20 Den offentlege tannhelsetenesta - Tannhelsesekretær DTK Langevåg, Ålesund kompetanseregion Fast Søre Sunnmøre kompetansegion
19.04.20 Avdelingsleder Elektrofag Underv. fast Romsdal videregående skole
19.04.20 Trafikklærer ved yrkessjåførutdanningen Underv. fast Kristiansund videregående skole