Ledige stillingar

Frist Tittel Kategori Lokasjon
17.02.21 Rådgivar inntak Fast Kompetanse- og næringsavdelinga
14.02.21 Seniorrådgivar for prosjekt og porteføljestyring Fast Stab for organisasjon og tenesteutvikling
21.02.21 Rådgivar økonomi Fast Stab for strategi og styring
31.03.21 Tilkallingsvikar naturfag og matematikk Timelønn underv. Ørsta vidaregåande skule
10.02.21 Assisterande kulturdirektør Fast Kulturavdelinga
01.02.21 Driftsteknikar ved Molde videregående skole Fast Bygg- og eigedomsavdelinga
03.02.21 Lærar i landbruksfag Underv. fast Gjermundnes vidaregåande skule
31.05.21 Tilkallingsvikarer miljøarbeider internat - Gjermundnes vgs Timelønn kommunal Gjermundnes vidaregåande skule
31.05.21 Tilkallingsvikar undervisning Gjermundnes vgs Timelønn underv. Gjermundnes vidaregåande skule
31.01.21 Lærling hestefag (åpen utlysning) Lærling Gjermundnes vidaregåande skule