Ledige stillingar

Frist Tittel Kategori Lokasjon
18.10.20 Inntil 100% vikariat i realfag Underv.vikar Atlanten videregående skole
04.10.20 Lærar i landbruksfag og planteproduksjon hagebruk Underv. fast Gjermundnes vidaregåande skule
31.10.20 Tilkallingsvikarer Timelønnet Atlanten videregående skole
29.09.20 Ca. 65 % stilling som lærer i engelsk Underv. fast Kristiansund videregående skole
29.09.20 Kristiansund vgs -miljøterapeut v/særskilt tilrettel. avd. Vikar Kristiansund videregående skole
30.10.20 Tilkallingsvikarer Timelønnet Kristiansund videregående skole
05.10.20 Miljøveileder eller fagarbeider - Romsdal videregående skole Fast Romsdal videregående skole
11.10.20 Fagskolen i Ålesund - Lærer i byggfag 100% Fast Fagskolen i Ålesund
27.09.20 Tannlege DTK Vatne, Ålesund kompetanseregion Fast Ålesund kompetanseregion
02.11.20 Psykolog - tilrettelagt tannhelsetilbod, TOO Fast Ålesund kompetanseregion
31.10.20 Tilkallingsvikar Romsdal vgs Timelønn underv. Romsdal videregående skole
12.10.20 Trafikklærer ved yrkessjåførutdanningen Underv. fast Kristiansund videregående skole