Ledige stillingar

Frist Tittel Kategori Lokasjon
16.06.20 Lærer med spesialpedagogisk kompetanse, vikarstilling Underv.vikar Kristiansund videregående skole
16.06.20 Lærer i programfag salg, service og reise Underv. fast Kristiansund videregående skole
14.06.20 Avdelingsleiar BA, EL og TIP Fast Surnadal vidaregåande skole
09.06.20 Sykkylven - lærling IKT-servicefaget (2. ggs utlysing) Lærling Sykkylven vidaregåande skule
05.06.20 Sykkylven-1-års vikariat i mekaniske fag Vikar Sykkylven vidaregåande skule
05.06.20 Sykkylven - Lærarstilling helsefag 30% Vikar Sykkylven vidaregåande skule
04.06.20 Fræna vgs- fagarbeider 89 % engasjement - naturbruk Engasjement Fræna vidaregåande skole
04.06.20 35% fagarbeider i naturbruk Engasjement Fræna vidaregåande skole
04.06.20 89% fagarbeider i restaurant- og matfag Engasjement Fræna vidaregåande skole
07.06.20 Driftsteknikar Kristiansund vgs Fast Bygg- og eigedomsavdelinga
03.06.20 Saksbehandler arealsaker Fast Samferdselsavdelinga
03.06.20 100% stilling IKT Servicefaglærling Midlertidig Borgund vidaregåande skole
03.06.20 Geoteknikar Fast Samferdselsavdelinga
03.06.20 Byggeleiar fylkesveg Fast Samferdselsavdelinga
10.06.20 Prosjektkoordinator for Berekraftfylket Møre og Romsdal Fast Fylkeskommunedirektørens stab
08.06.20 Haram vidaregåande skule - undervisningsstillingar, vikariat Underv.vikar Haram vidaregåande skule
07.06.20 Faglærer i engelsk ved Rauma videregående skole - vikariat Vikar Rauma videregående skole
03.06.20 Planprosjektleiar Fast Samferdselsavdelinga
08.06.20 Lærer i programområde naturbruk Underv. fast Kristiansund videregående skole