Alle skriftlege eksamenar for elevar på vidaregåande skole er avlyst

Regjeringa har i dag bestemt at alle skriftlege eksamenar i vidaregåande skole våren 2020. Alle elevar vil få vitnemål sjølv om eksamen no er avlyst.

Skriv ut

Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det vil vere mogleg å gjennomføre munnleg eksamen. Dette vert bestemt etter påske.

Kunnskapsdepartementet ser no på moglege løysingar for at privatistane skal kunne ta eksamen.