Informasjon om kollektivtrafikk

Rutetilbudet for kollektivtrafikken er redusert som følge av koronasituasjonen. Dersom du kan, bør du unngå å reise kollektivt i dei travlaste periodane. 

Vi takkar passasjerane våre for at de forstår situasjonen og for at de viser omsyn på reisa.

Skal du ut å reise?

Slik blir kollektivtilbodet frå 27. april. Du kan lese meir på frammr.no

Du finn oppdatert rutetilbod (buss, båt og ferje) og kva tiltak som er sett inn på frammr.no

Dette er nokre av tiltaka:

 • Ingen kontantbetaling (bruk kort/app/SMS)
 • Vis omsyn til andre: Ikkje reis kollektivt hvis du er sjuk eller kan vere smitta
 • Hugs god hoste- og handhygiene

Når alle skolar startar i neste veke, kan det problem med å få plass til alle på skolebussen.

 Det blir redusert plass på bussen

 • Passasjerane må sitte med ein meters avstand frå kvarandre, på oppmerka sitte- eller ståplassar.

Dette må du passe på som passasjer

 • Dersom du er sjuk eller kan vere smitta skal du ikkje reise med kollektivtrafikk
 • Ikkje reis dersom du ikkje må - bruk sykkel eller gå dersom du kan. Å bli køyrd av foreldre er ei anna løysing.
 • Ikkje gå om bord hvis du ikkje kan halde anbefalt avstand.
 • Vis omsyn og hald anbefalt avstand på ein meter.
 • Bruk kun dei seta og ståplassane som er ledige for bruk.  Dersom ingen av plassane er ledige, ber vi deg gå av bussen
 • Elevar må vaske hender når dei kjem til skolen og når dei kjem heim.

Retten til skoleskyss blir endra av smitteverntiltaka

 • For å overholde anbefalingene om avstand mellom passasjerar, køyrer bussen med redusert kapasitet om bord.
 • På grunn av redusertdkapasitet, kan det kan oppstå situasjonar der det ikkje er plass til alle som ønsker å ta bussen.  
 • Eleven sin rett til transport blir derfor endra av smitteverntiltaka.

Operatørane jobbar no for å tilpasse skoleskyssen til oppstart av skolen og vurdere løysingar for korleis flest mogleg kan få vere med.

Les meir på retningslinje for operatørar og skolar i FRAM-området

Framdørene på bussane blir stengt

Framdørene på bussane til FRAM er no stengde for å skåne sjåførane frå smittefare ved direkte kundekontakt. Reisande må derfor bruke bakdør ved på- og avstiging.

Stengde framdører betyr ikkje at passasjerar kan reise gratis.

Tilgjengelege betalingskanalar er:

 • Reisekort med gyldig periodebillett.
 • Mobilappen FRAM for enkeltbillettar, gruppebillettar, dagsbillettar og periodebillettar.
 • Du kan kjøpe billett hos trafikkterminalane i Kristiansund, Molde og på Moa. 

Gyldige betalingsmiddel er:

 • Mobilappen FRAM med aktivert enkeltbillett eller gyldig periodebillett
 • Reisekort med gyldig periodebillett
 • Betaling via SMS

Slutt på kontantar og redusert rutetilbod

Frå fredag 13. mars kan ikkje dei reisande betale med kontantar på bussar. 

Bussar og reinhald

Bussane blir vaska fleire gongar om dagen og vi har særleg fokus på kontaktflater som handtak, setebelte og stoppknappar. Vi køyrer ikkje avgangar med meir enn 50 prosent kapasitet, slik at reisande kan vere minst ein meter frå kvarandre. Det er fortsatt mange som treng kollektivtrafikk for å komme seg fram. Derfor er det viktig at alle som reiser viser omsyn og følger råda frå helsemyndigheitene.  

Slutt på kontantbetaling

FRAM ønsker å redusere faren for smitte av sjukdom og ber reisande å bruke FRAM-appen, periodebillettar, reisekort eller vanleg bankkort.

Ikkje manuell betaling frå fylkesvegferjene

Billettørane tar ikkje manuell betaling på fylkesvegferjene. Dette gjeld inntil vidare. 

6. april blei billettering ved skiltgjenkjenning og nye prisar for ferje innført. Dette vil gjelde for alle fylkesvegsamband inntil vidare.

Vi oppmodar deg til å bli sittande i køyretøyet under overfarten.

Nasjonale føringar og direkte pålegg av omsyn til smittevern har gjort at mange av FRAM sine kundar fått endra reisebehov. Stengte barnehagar og skolar eller heimekarantene og heimekontor fører til at mange ikkje vil få brukt sine periodebillettar. Dette har ført til mange spørsmål om refusjon av gjenståande verdi på periodebillettar som ikkje vil bli brukt.

Slik FRAM ser det, ligg desse forholda utanfor omfanget av vår refusjonsordning. I  tråd med samfunnsansvaret vårt og føringar frå styresmaktene, opprettheld FRAM kollektivtilbodet i fylket i denne perioden. Sidan tilbodet er til stades, har FRAM derfor bestemt at endring i reisebehov av smittevernomsyn eller andre forhold forårsaka av koronapandemien, ikkje medfører rett til refusjon av periodebillettar.

FRAM vil framleis tilby refusjon av periodebillettar til kundar som kan legge fram kopi av 100 % sjukemelding i minimum 8 dagar, i tråd med  refusjonsreglane våre.

 

Snarvegar