Informasjon om kollektivtrafikk

Rutetilbodet for kollektivtrafikken kan vere endra som følge av koronasituasjonen.
Dersom du kan, bør du unngå å reise kollektivt i dei travlaste periodane. 

Vi takkar passasjerane våre for at de forstår situasjonen og for at de viser omsyn på reisa.

Skal du ut å reise?

Du finn oppdatert rutetilbod (buss, båt og ferje) og kva tiltak som er sett inn på frammr.no

Dette er nokre av tiltaka:

  • Ingen kontantbetaling (bruk kort/app/SMS)
  • Vis omsyn til andre: Ikkje reis kollektivt hvis du er sjuk eller kan vere smitta
  • Hugs god hoste- og handhygiene

Dette må du passe på som passasjer:

  • Dersom du er sjuk eller kan vere smitta skal du ikkje reise med kollektivtrafikk
  • Ikkje reis dersom du ikkje må - bruk sykkel eller gå dersom du kan. Å bli køyrd av foreldre er ei anna løysing.
  • Elevar må vaske hender når dei kjem til skolen og når dei kjem heim.

Les meir på retningslinje for operatørar og skolar i FRAM-området

Slutt på kontantbetaling

FRAM ønsker å redusere faren for smitte av sjukdom og ber reisande å bruke FRAM-appen, periodebillettar, reisekort eller vanleg bankkort.

Ikkje manuell betaling frå fylkesvegferjene

Billettørane tar ikkje manuell betaling på fylkesvegferjene. Dette gjeld inntil vidare. 

Det er inn innført billettering ved skiltgjenkjenning og nye prisar for ferje innført. Dette vil gjelde for alle fylkesvegsamband inntil vidare.

Vi oppmodar deg til å bli sittande i køyretøyet under overfarten.

Snarvegar