Ungdomspanelet la fram årsrapport for fylkestinget

I går la ungdomspanelet fram årsrapporten sin for fylkestinget, og dei fekk mykje skryt frå politikarane. 

Skriv ut

Årsrapporten vart lagt fram av leiar Urtė Karanauskaitė. Ungdomspanelet fortalte om kva for saker dei har jobba med siste året og ulike prosjekt dei har deltatt i. 

Ungdomspanelet var fornøgd med dialogen dei har med politikrane i utdannings- og kompetanseutvalet og håpar at dette kan bli vidareført til dei andre hovudutvala.

Du kan opptak frå streaminga av presentasjonen til ungdomspanelet i den politiske møtekalenderen