Standard for ferjetilbod for veglause grender og øyer

Kva rutetilbod skal fylkeskommunen tilby i område med få fastbuande? Det skal samferdselsutvalet no ta stilling til.

Skriv ut

I forbindelse med handsaming av ferjetilbod til bygda Skår i Ørsta kommune ba samferdselsutvalet om ei sak som klargjer prinsippa for kva rutetilbod fylkeskommunen skal tilby i områder med få fastbuande.

I dag er båt- og ferjetilbodet ulikt frå område til område. Etablering, vedlikehald og drift av ferjekaier og hurtigbåtkaier er kostbart. 

Kostnadar med drift og vedlikehald

I rapporten som er vedlagt saka er det gjort greie for dei ulike tilboda som fins i fylket.  Det er og gjort greie for stader som ikkje har noko tilbod, og det er vist til bilfrie øyer i Nordland, Trøndelag, Vestland, Agder og Viken.  Mange stader blir det fremma som ein kvalitet at området er bilfritt. 

I tillegg til kostnader til drift av rutetilbodet kommer kostnader til drift og vedlikehald av kaier og oppstillingsplasser.  Både ferjer og hurtigbåtar treng tilpassa kaier.  I tillegg treng dei fastbuande kai til eigne båtar.  
I saka som ligg føre er det forslag om at det ikkje blir tilbod med ferje viss ingen fastbuande bur meir enn 6 kilometer frå kai. 

Standard for fylket

Etter modell av standarden i Vestland fylkeskommune har fylkeskommunedirektøren laga følgjande forslag:
Under føresetnad av at kommunen eller private etablerer og vedlikeheld nødvendig kai kan fylkeskommunen samarbeide med kommunen for å sikre eit båttilbod som kan dekke behov for passasjertransport, skoleskyss og vareleveransar til veglause grender og øyer der det er fastbuande, slik dette går fram av tabellen nedanfor.   

Fastbuande langs ruta               Anbefalt  rutetilbodRuteproduksjon dersom skuleelevar 
1-51 tur/retur pr. veke Skulerute morgon/ettermiddag 
6-15Tur/retur 3 dagar pr. veke Skulerute morgon/ettermiddag 
16-30Tur/retur 5 dagar pr. veke Skulerute morgon/ettermiddag 
31-401 tur/retur 7 dagar pr. veke Skulerute morgon/ettermiddag + 1 tur/retur laurdag + 1 tur/retur søndag 
40-1002 tur/retur måndag/fredag + 1 tur/retur laurdag + 1 tur/retur søndag2 tur/retur måndag-fredag inkl. skuleskyss + 1 tur/retur laurdag + 1 tur/retur søndag 


Det blir i dag gitt ferjetilbod til øyer eller grender der alle innbyggarar bur mindre enn 6 kilometer frå kai.  Etablerte ferjeforbindelsar til slike stader blir vurdert tatt bort i samband med nye driftskontraktar eller dersom ferjekaia ikkje er tilfredsstillande.  

Snarvegar

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.